Tokat Seramiklerinin Tarihçesi

HABERLER

Tokat Seramiklerinin Tarihçesi

İnsanoğlu tarih sahnesine çıkmasıyla birlikte doğada hazır halde ve bol miktarda bulduğu toprağa (balçığa) ilgi duymuştur. Kendisinin de balçıktan yaratılmıştır olmasından mıdır bilinmez ? Bu ilgi ilk insanın yaşamını süsleyen ve kolaylaştıran toprak nesnelerin gelişmesine sebep olmuştur. Bu serüvenin ilerleyen sayfalarında pişmiş toprak nesneler doğal madenlerin karışmasıyla oluşan gereçlerin doğmasına neden olmuştur

Yaşadığımız Anadolu yarım adası bir çok medeniyete beşiklik etmiş bir coğrafyadır. Bu Coğrafyanın tam ortasında bulunan Tokat ve civarı bu medeniyetler için stratejik bir öneme haizdir. Geçit yollarının üzerinde olması, daha da önemlisi verimli Yeşil ırmak (İris) ve Kelkit Havzalarının sağladığı tarım alanları vazgeçilmez bir unsurdur.

İşte tüm bu özellikleri sebebiyle yaklaşık 6000 yıllık tarihi mirası bünyesinde barındıran Tokat kendisine has birçok el sanatının doğmasına, gelişmesine sebep olmuştur. Bunlar içerisinde en estetik güzelliğe is Tokat seramikleri sahiptir. Bugüne kadar pek az araştırmaya konu olmuş Tokat seramikleri birçok gizemi de bünyesinde barındırmaya devam etmektedir.

İlk çağ uygarlıklarından bu yana süre gelen bir geleneğin devamı niteliğinde olan Tokat seramikleri kimi zaman bir Hitit tabletinde kimi zaman ise Kybela (Bereket Tanrıçası) heybetinde ve daha sonraları devasa boyutlardaki Hububat depolamakta kullanılan küplerde şekil bulmuştur.

Fakat şu bir gerçektir ki Selçukluyla başlayan süreçle birlikte üretilen gök renkli (mavi) çiniler ile zirveye çıkmıştır. Sivas başta olmak üzere Selçuklu anıtsal yapılarının tüm çini seramikleri Tokatta üretilmiştir.

Osmanlı imparatorluğu döneminde de devam eden bu sanat dalı plastik başta olmak üzere modern sanayi ürünlerinin çıkmasıyla kısa sürede önemini yitirmiştir. Bunda, yörede yapılan ürünlerin hemen tamamının günlük kulanım amaçlı olmasının da etkisi vardır

www.tokat.com