Tekeli Yaylası

HABERLER

Tekeli Yaylası

TEKELİ YAYLASI

Ulu dağlar birbirine yaslanmış
Ne güzel kurulmuş yerin Tekeli
Bozdumanlar pare pare bölünmüş
Bitmiyor dumanın karın Tekeli

Bizden önce nice beyler varımış
Yücesini bozdumanlar bürümüş
Kırcı vurmuş çiçeklerin kurumuş
Tükenmez feryadın zarın Tekeli

Otağ kursam yaylasına düzüne
Yüzüm sürsem Erenlerin izine
Hazan vurmuş çiçeklerin özüne
Kurumuş yaprağın harın Tekeli

Hubyar Sultan buralardan geçti mi?
Asapınarından bir dem içti mi?
Tozanlıda obasına göçtü mü?
Ondan da bir haber verin Tekeli

Çetirez den esen seher yelleri
Dolaşayım sahraları çölleri
Açtı mola epsile nin gülleri
Gelenden geçenden sorun Tekeli

Aşık olan deryaları boylasın
Varsın alem ne söylerse söylesin
Kümbet Baba bize himmet eylesin
Yaralar derindir sarın Tekeli

Esti deli poyraz eyyam güz oldu
Dertlerim bir idi şimdi yüz oldu
KARAOĞLANım ateş oldu köz oldu
Ozanın halini görün Tekeli

TEKELİ / OZAN KARAOĞLAN