Diyanete 2 milyar YTL bütçe

HABERLER

Diyanete 2 milyar YTL bütçe

ANKARA (ANKA)- Diyanet İşleri Başkanlığının 2008 bütçesi olarak 1 milyar 998 milyon 412 bin 595 YTL belirlendi.
2007 yılına göre yüzde 21.97 olarak artırılan bütçenin yüzde 79u personel giderleri oluşturuyor. Diyanetten sorumlu Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu, Diyanetin Alevi vatandaşlara da hizmet verdiğini söyleyerek -8220:Alevileri dönüştürme gibi bir amacımız yok-8221: dedi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Başbakanlıka ait kurumların bütçelerinin görüşülmesine başlandı

Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu, DİBnin 2008 bütçesinin sunumunu yaptı. Din görevlilerinin eğitim seviyesinin yükseltilmesi için çalışma başlattıklarını anlatan Yazıcıoğlu, bütün din görevlilerinin 4 yıllık yüksek öğrenimden geçmesini hedeflediklerini belirtti. İmam hatip okullarının tüm eleştirilere karşın önemli hizmetler gördüğünü belirten Yazıcıoğlu, 20den fazla ilahiyat fakültesinin

de önemli bir akademik birikime sahip olduğunu söyledi

Türkiyenin başka ülkeleri örnek ve model alması gibi önerilerin Türkiyeye haksızlık olduğunu söyleyen Yazıcıoğlu, -8220:Hem eğitim hem de hizmet boyutuyla İslam dünyasına örnek olacak bir ülke olan Türkiye, kesinlikle başka ülkelerden ne model alma durumundadır ne de onlardan başka bir şey almak durumundadır-8221: diye konuştu.-ALEVİLERİ DÖNÜŞTÜRMÜYORUZYazıcıoğlu, DİBnin bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında hizmet vermesi gereken bir kurum olduğunu ifade ederek Alevi vatandaşların kendi inançlarına temel kaynaklarının ilk defa Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından basılıp hizmete sunulduğunu söyledi. Yazıcıoğlu Alevilerin durumlarına ilişkin şunları söyledi:

-8220:Bu insanlarımızı dönüştürme, inançlarını etkileme şeklinde bir politika güdülmesi söz konusu değildir. Bunlar, bu vatandaşlarımızın üzerinde ittifak ettikleri, kendilerinin de içinde bulunduğu bir komisyon tarafından belirlenen bu kesime mensup insanlarımızın değer verdiği kaynakların basılıp bu insanların hizmetine verilmesi şeklinde uygulamadır. Bunları dönüştürme veya inançlarını etkileme kesinlikle söz konusu değildir. Bu kesimdeki insanlarımızın daha ziyade inançları kulaktan kulağa, dedelerden aktarılmak suretiyle gelmektedir. Bu aktarım sırasında bir takım sapmalar mutlaka olabilir. Temel kaynakların basılmasıyla beraber bu vatandaşlarımızın inançlarını daha derli toplu, doğru biçimde öğrenmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.-8221:-DİYANETE 2 MİLYAR YTL BÜTÇEKomisyona Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesi olarak 1 milyar 998 milyon 412 bin 595 YTL sunuldu. 2002 yılına göre yüzde 21.97 olarak artırılan bütçenin yüzde 79u personel giderleri, yüzde 11.81ini sosyal güvenlik kurumlarına devlet pirimi giderleri, yüzde 8.21ini sermaye giderleri oluşturdu.

Yazıcıoğlu, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığının (TİKA) 2008 yılı bütçesinin sunumunu da yaptı. Yazıcıoğlu, hükümetin, dış politikada AB ağırlık merkezi olmak üzere küresel gelişmelere paralel olarak Orta Asya, Kafkaslar, Orta Doğu, Balkanlar ve Afrikada da yeni açılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.-CEMEVLERİ İBADET YERİ SAYILSINYazıcıoğlunun sunumunun ardından söz alan CHPli üye Mustafa Özyürek, Yazıcıoğluna cemevlerini ibadethane olarak sayıp baymadığını sordu. Birçok yerde cemevi olmadığı için Alevi vatandaşların cenazelerini kaldırmakta zorlandığını belirten Özyürek, DİBnin bütünüyle sünni mezhebine hizmet verdiğini söyledi. CHPli diğer üye Esfendar Korkmaz da Alevilerin Diyanetten gerekli hizmeti alamadığını söyleyerek bunun Anayasaya aykırı olduğunu belirtti. Bütçeye Alevi-Bektaşi vatandaşlar için ek ödenek konulması gerektiğini ifade eden Korkmaz, cemevleri için de devletin arsa tahsis etmesini istedi.-MİTE 423 MİLYON YTLDevlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren de komisyona 2008 mali yılı bütçesinde, Başbakanlık bütçesinin 1 milyar 666 milyon YTL, MİT Müsteşarlığı bütçesinin 423 milyon YTL, MGK bütçesinin ise 11 milyon YTL olarak sundu

Kadrolaşma itirafıDiyanetten sorumlu Devlet Bakanı Sait Yazıcıoğlu, 58-59 ve 60. hükümetler döneminde Diyanet İşleri Başkanlığı emrinde çalışmakta iken, diğer kurumlara yatay geçiş yoluyla 1978 personelin ayrıldığını belirtti. Yazıcıoğlu-8217:nun verdiği bilginin AKP kadrolaşmasının itirafı niteliği taşıdığı yorumuna neden oldu.

Devlet Bakanı Yazıcıoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Hüseyin Mert-8217:in, soru önergesini yanıtladı. Yazıcıoğlu, soru önergesine verdiği yanıtta, Diyanet İşleri Başkanlığı-8217:ndan başka kurumlara atanan personelin geçiş gerekçelerini, -8220:Çalışan personelden yüksek öğrenim mezunu olup mesleği ile ilgili bir göreve atanmak üzere nakil talebinde bulunanlara, üniversite elemanı, Milli Eğitim Bakanlığı-8217:na öğretmen, kurum ve kuruluşlarına kariyer uzmanı ya da müdür ve üstü unvanlara atanacakları bildirenlere uygun görüldüğü takdirde nakilleri yapılıyor-8221: diye açıklamaya çalıştı.

58, 59 ve 60. hükümetler döneminde Diyanet-8217:te çalışan 1978 personelin başka kurumlara atandığını belirten Yazıcıoğlu, personel alımının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu-8217:nda belirtilen şartlara göre yapıldığını ifade etti. Yazıcıoğlu, Diyanet İşleri Başkanlığı-8217:na aynı dönemlerde 10 bin 4 personel alındığını belirtti. (HABER MERKEZİ)