Basına ve Kamuoyuna

HABERLER

Basına ve Kamuoyuna

Son zamanlarda basında sıkça yer alan AKP Hükümeti Alevi açılımının: alevi toplumunu üzecek şekilde gelişmekte olduğunu üzülerek görüyor ve izliyoruz.

AKP Hükümetinin başlatmış olduğu operasyon Aleviliği: asimile, sünnileştirme, alevi kurum ve kuruluşlarını karşı karşıya getirme oyunudur.Maalesef buna alet olan siyasetçilerimiz olduğu gibi, temsil gücü olmayan birkaç alevi kuruluşu da destek çıkmış görünüyor.Dileğimiz odur ki: bu yanlışı erken farkederek pozisyonlarına çeki düzen verirler.

Alevilerin öteden beri gelmiş geçmiş hükümetlerden talepleri bellidir. Daha bunlar çözülmemişken, Alevilerin taleplerine, bu hükümetin sözcülerinin geçmişte sarf ettiği sözler orta da iken, bu çıkışın inandırıcılığının olmadığı açıkça görülmektedir.

AKP Hükümetinin niyetinin: alevi sorununu çözmek olmadığı, Alevi kurum ve kuruluşlarını karşı karşıya getirmek düşüncesinden başka bir oyun olmadığı açıkça görülmektedir. Öyle ise Alevi örgütlerini dikkatli olmaya davet ediyoruz.

AKP Hükümetinden minnet değil, evet bir çözüm beklenebilir.

Ancak

Çözümün Yemekli Şovla değil, Demokratik ortamlarda temsil gücü yüksek alevi örgütleri ,alevi akedemisyenleri ve Alevilerin önde gelen isimlerinin bir araya geldiği bir platformda bulunabileceği düşüncesindeyiz.

Hal böyle iken: İSTANBUL ANADOLU YAKASI ALEVİ KÜLTÜR Derneği olarak bu oyuna gelmeyeceğimizi ve AKP Hükümetinin Sünnileştirme Projesine alet olmayacağımızı basına ve kamuoyuna duyuruyoruz..

Saygılarımızla


23.11.2007

İstanbul Anadolu Yakası Alevi Kültür Derneği
Genel Sekreter
Halil Bakan