Bayanlar toplantısı yapıldı.(03.02.2007)

HUBYAR KÖYÜ DERNEĞİ / Faaliyetler / 2007 Yılı Faaliyetleri

Bayanlar toplantısı yapıldı.(03.02.2007)

HUBYAR EĞİTİM VAKFINDA BAYANLAR TOPLANTISI YAPILDI.

03.02.2007 tarihinde kadının bilinçlenmesi ve Alevilikte kadının yeri konulu panel düzenlendi. Hubyarlı bayanların toplantıya ilgisi çok büyüktü. Konuşmacı olarak GÜL TAŞLI aramıza katıldı. Program kültürümüzün simgesi olan semah la başlandı. Bayanların istek ve arzuları vakfımızın yöneticileri tarafından dinlendi.
Şiirler, türkülerin söylenmesi birlikte panel sona erdi.