Bu Kadarda OLMAZ...

HABERLER

Bu Kadarda OLMAZ...

TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI HALAÇOĞLU GÖREVDEN ALINMALIDIR

ABF Basin Aciklamasi: Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Yusuf Halaçoğlu, Kayseride düzenlenen bir sempozyomda belgelere dayanarak Türkiyede yaşayan Kürtlerin Türkmen kökenli, Kürt Alevilerinin ise Ermeni kökenli olduğunu iddia etmiş. Tarihsel konularda araştırma yapan kişiler, araştırmalarında tarafsızlık ilkesi üzerinden bilimsel verilere dayanarak konuşur. Bir Prof. Ve TTK başkanı olan Halaçoğlunun açıklaması bilimsellikle hiçbir alakası olmayan ideolojik bir değerlendirmedir.

BİLİMSEL DEĞİL, İDEOLOJİK DEĞERLENDİRME

Türk islam sentezi ekseninde bir tarih algısına sahip olan bu yaklaşımda, Anadolunun kültürel, inançsal ve dilsel zenginliklerini inkar ve tek tipleştirme çabası vardır. Kürt yok, Alevi yok gibi mesnetsiz görüşleri savunmak, bilimsel olmaktan daha çok ideolojik bir amacı gütmektir. Farklı kimlikleri tekçiliğin tarih kazanında tek tipleştirme cabası, yıllardır bir başarı elde edemediği için, daha da saldırganlaşmaya başlıyor.

Yusuf Halaçoğlu akdemik kariyerini tartıştırmak ya da reklamını yapmak için Alevi kimliğini kullanma yolunu seçemez. Aleviliği kendi ideolojik kimliğine alet edemez. Bu tavırla bir akademisyen duruşu değil, ancak cehalet sergilenir. Cehalatin tırpanı ile aklı, toplumsal hafızayı ve farklı kültürel kimlikleri biçmeye dönük bu yaklaşım, ayrımcılık, ırkçılık ve kafatasçılık üretmektedir. Resmi ideolojiden beslenen bu değerlendirmeler Alevileri ve Kürtleri üzmüştür. Birlik ve beraberliğin eşit haklar zeminden yaşatılmasının, farklı kimliklerin kültürel kimlik haklarına saygılı bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde, ırkçılığın bilim ve ademisyenlik adına teşvik edilmesi tam bir skandaldır.


GERÇEK AKADEMİK BÖLÜCÜLÜK BUDUR

Tarihi ters yüz etmeye dönük Halaçoğlu açıklaması aynı zamanda bir bölücülük girişimidir. Resmi ideolojinin inkarcı ve asimilasyoncu stratejilerden beslenmiştir. Devletin resmi belge ve tarih arşivinden ırkçılık üretmek gibi bir misyonu üstlenmiş olmak, hukuksal açıdan bakıldığında bir suçtur. Türkiyede ayrımcılığa ve ırkçılığı karşı önleyici bir çerçeve yasa olmadığı için, Halaşoğlu gibi medyakolikler, medyatik olmak için ipe sapa gelmez görüşlerle ortalığı germeye ve toplumsal ilişkileri germeye çalışıyorlar. Toplumda önyargı oluşturmaya dönük bu açıklamaların durdurulması ve engellenmesi için Halaçoğlunun istifası değil, derhal görevden alınmalıdır. 20.08.2007

Saygılarımızla

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

Turan Eser , Genel Sekreteri