Kazım SİZER Cumhuriyet Gazetesinde

HABERLER

Kazım SİZER Cumhuriyet Gazetesinde

Sünni dede istemiyoruz


Hubyar Eğitim Vakfı Genel Sekreteri Kazım Sizer AKPnin Alevilere yönelik girişiminin gündem saptırmak olduğunu belirterek AKPnin amacının Güneydoğuda yaşanan terör olaylarını kamuoyu önünden uzaklaştırarak sanal gündem yaratma çabası olduğu söyledi. Alevilerin AKPnin yapmış olduğu açılımı samimi bulmadığını ifade eden Sizer, Laikliğin güvencesi olarak görülen Aleviler asimile edilmek isteniyor. Asimile edilmiş bir Aleviliğin yaratılmasının ardından Cumhuriyet kazanımlarının altını oyma işlemleri hızlandırılacaktır dedi. AKP hükümetine cemevlerinin ibadethane olarak kabul edilmesi yönünde daha önce dilekçe verdiklerinin altını çizen Sizer, Şimdi ortaya çıkarak kendilerine göre bir Alevilik ve dedelik uygulamak istiyorlar. Bizim asimile edilmiş bir Aleviliğe ve Sünnileştirilmiş Alevi dedesine ihtiyacımız yok diye konuştu. Sizer şöyle konuştu

ALEVİLERİ ALEVİ OLMAYANLAR YÖNETECEK

Alevi dedelerinin, Diyanet İşleri Başkanlığının kadrosuna alınmasıyla AKPnin gelecekteki amacı, Alevileri Alevi olmayan kişilerin yönetmesinin altyapısını oluşturmaktır. AKP, yarın ben kadrolu elemanımı tanırım diyecek. Ortaya çıkan Ehlibeyt soyundan olmayan kişiler, Alevi dedesi denilerek maaş verilecek ve AKP zihniyetine hizmet edecek. Dedelerin yetiştirilmesi için enstitüler kurarak buralarda Sünni dedeler yetiştirecekler. Bir diğer endişe veren durum da, AKPnin, Alevileri kullanarak gerici dinci tarikatların yolunu açma girişiminde bulunma çabası içinde bulunabileceği gerçeği. Alevilerle gerici, yobaz dincileri aynı kefeye koymaları mümkün değil. AKP, Alevi toplumuna samimi olduğunu göstermek istiyorsa, din derslerini kaldırsın. Laik devlette olmayan Diyanet İşleri Başkanlığını kaldırsın. Alevileri bir kalıba sokmaya çalışıyorlar. Laikliğin koruyucusu olan Aleviler asimilasyona ve Sünnileştirmeye karşı uyanık olmalı ve oyuna gelmemeli. Yavuz Sultan Selim döneminin katliamlarından bugüne kadar özümüzü koruyarak nasıl geldiysek bugün de özümüzü koruyarak yolumuza devem edeceğiz.

Alevi yurttaşlar dinci politikalar karşısındaki son kalenin de düşmesinden endişe duyuyorlar

Tek sığınak laik Cumhuriyet
AKPnin, Alevi dedelerinin Diyanet İşlerine bağlı kadrolu din adamları olarak çalışmalarına yönelik AKPnin Alevi açılımına karşı, Alevi dernekleri ve önderlerinin itirazları artıyor. AKPnin Sünnileştirme çabalarına direneceklerini vurgulayan Aleviler, Alevi dernek ve örgütlerinin, bu çağdışı projeye karşı birlik olmaları gerektiğinin altını çiziyorlar. Dinci AKPnin politikasına karşı tek sığınaklarının laik demokratik Cumhuriyet olduğunun altını çizen Aleviler, son kale Cumhuriyetin düşmesinden de duydukları endişeyi vurguluyorlar. Aleviler, hep bir ağızdan, AKPnin Alevilere karşı hazırlık içinde olduğu eylem planıyla AKPnin tarikatlara geçit vermek ve Diyanet İşleri Başkanlığı eliyle güdümlü devlet Aleviliği yaratılmak istendiğini belirtiyorlar.

ALEVİLER CUMHURİYETİN ALTININ OYULMASINA İZİN VERMEYECEKLER
Kaynak : ALİ AÇAR (cumhuriyet gazetesi)